Darmowa dostawa Paczką w Ruchu

Darmowa dostawa Paczką w Ruchu
Polityka prywatności - stara

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Sklep internetowy pod adresem www.KosmetykiPlus.pl prowadzi Ewelina Siupa działająca pod firmą Barbers Ewelina Siupa z siedzibą w 62-030 Luboń ul. Buczka 16a , NIP: 7851620189, REGON: 302045196, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej Administratorem

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika w celu złożenia oferty, realizacji zawartej umowy sprzedaży lub o dzieło, dochodzenia należności z tytułu umowy sprzedaży lub o dzieło, tworzenia statystyk oglądalności strony i podstron Sklepu, świadczenia za pośrednictwem strony Sklepu usług (m.in. usługi konta), logowania do konta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, wystawienia faktury oraz do celów podatkowych wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. Po uzyskaniu zgody Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika Administrator zbiera i przetwarza ich dane osobowe celem dostarczenia informacji handlowych i marketingowych.

Administrator zbiera i przetwarzana następujące dane osobowe Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu, podpis. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej przetwarzane dane obejmują również jej firmę.

Podanie przez Użytkownika numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne dla wykonania usługi lub zamówienia, jeśli Użytkownikowi jest wystawiana faktura VAT. Jak wynika bowiem z przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, nr 54 poz. 535 ze zm.) w wystawianej fakturze VAT należy wskazać numer identyfikacji podatkowej Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz do ich poprawiania. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać wiadomość e-mail lub pisemną do Administratora albo skorzystać z usługi konta.

Administrator może ujawniać wybrane informacje dotyczące Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej ze strony Sklepu właściwym organom bądź osobom trzecim tylko jeśli zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się przy wykonaniu umowy zawartej z Użytkownikiem.

Zgoda na dostarczenie informacji handlowych i marketingowych oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych może być przez Użytkownika w każdej chwili, bez uzasadnienia, cofnięta. Do cofnięcia zgody wymagane jest jedynie wysłanie Administratorowi wiadomości e-mail z oświadczeniem o cofnięciu zgody lub wybranie opcji rezygnacji z newsletter-a dostępnej przy każdej informacji handlowej i marketingowej.

Użytkownik może umieszczać na stronie Sklepu dane innych osób tylko pod warunkiem że nie naruszania przepisów prawa oraz dóbr osobistych tych osób.

Użytkownik lub jego przedstawiciel może korzystać z danych osobowych przedstawionych przez innych Użytkowników lub ich przedstawicieli tylko za ich zgodą, w celu korzystania ze Sklepu, w sposób zgodny z prawem, chyba że uzyskana zgoda zezwala na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.


II. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów firmy kurierskie dostarczające Państwu zamówione produkty, operatorów systemów płatności w wypadku płatności online.  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


III. PLIKI COOKIE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony KosmetykiPlus.pl zalecamy akceptację plików cookie.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje. Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KosmetykiPlus.pl przysługuje prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy założą konto lub złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany polityki prywatności wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej KosmetykiPlus.pl Wobec Użytkowników, którzy założyli konto lub złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmienioną politykę prywatności w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich politykę prywatności w nowym brzmieniu.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności, stosuje się Regulamin sklepu KosmetykiPlus.pl Regulamin usług elektronicznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).Infolinia:

+48 61 22 45 195

Czynna od Pn. - Pt. 9-16

do góry

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Tak” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.
Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych
partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas
Twoich danych osobowych. Klikając „Tak” lub zamykając okno, zgadzasz się na
poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Barbers Ewelina Siupa Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych,
w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty)
w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Tak” lub zamknij to okno.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, kliknij „Nie”.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, klikając „Nie” lub przechodząc na naszą stronę polityki prywatności.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów.
Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru znajdziesz w akapicie „Przekazywanie danych”, z którymi Barbers Ewelina Siupa współpracuje.

Podmiot Barbers Ewelina Siupa w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony.
Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce,
podmiot Barbers Ewelina Siupa będzie również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików.
Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

EWELINA JUSTYNA SIUPA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BARBERS Ewelina Siupa,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7851620189 , nr REGON 302045196, ul. Mariana Buczka 16A, 62-030 Luboń .

Podstawa i cel przetwarzania

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie -
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych
do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat),
a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

nie
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl